Energetska obnova kuća


Kvalitetni članci na tu temuObjavljeni detalji o postupku energetske obnove kuća: poticaji 80, 60 ili 40%


GRAĐANI koji žele energetski obnoviti obiteljsku kuću uz državni poticaj od 40 do 80 posto moći će se, najavljeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode, od ovog tjedna prijaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Javni poziv bit će objavljen krajem ovog tjedna u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a sljedeći tjedan krenut će i oglasna kampanja u medijima, u tisku, na radijskim i TV postajama - rekao je za Hinu ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Kazao je da je osigurano dovoljno sredstava za energetsku obnovu 10.000 obiteljskih kuća.


Jedna kuća se može prijaviti za sufinanciranje jedne ili više mjera energetske obnove


Državni poticaj daje se za energetsku obnovu obiteljskih kuća građevinske bruto površine do 600 četvornih metara ili maksimalno tri stambene jedinice, a pedeset posto površine mora biti namijenjeno stanovanju.


Sufinancira se zamjena vanjske stolarije i toplinska zaštita vanjske ovojnice – vanjski zid, krov, strop, pod i ukopani dijelovi grijanog prostora te pod prema tlu. Sufinancira se i ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora), kotlova na biomasu, dizalica topline, fotonaponskih pretvarača.


Jedna kuća se može prijaviti za sufinanciranje jedne ili više od navedenih mjera energetske obnove uz koju se može kombinirati i jedna mjera obnovljivih izvora energije. Postotak poticaja kreće se od 40 do 80 posto, ovisno o lokaciji kuće.


Ovisno o području, poticaji su 80, 60 ili 40 posto


S državnim poticajem od 80 posto sufinancira se energetska obnova kuća u područjima posebne državne skrbi, područjima prve skupine otoka i zaštićenim dijelovima prirode. Građani na tim područjima mogu ukupno dobiti do 168.000 kuna državnih poticaja. Za toplinsku zaštitu vanjske ovojnice kuće mogu dobiti do 60.000 kuna, koliko mogu dobiti i za zamjenu vanjske stolarije. Za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije građani mogu dobiti do 24.000 kuna, koliko mogu dobiti i za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.


Sa 60 posto poticaja sufinancira se obnova kuća u brdsko planinskim područjima i područjima druge skupine otoka. Građani u tim područjima mogu ukupno dobiti do 126.000 kuna. Za toplinsku zaštitu vanjske ovojnice kuće mogu dobiti do 45.000 kuna, koliko mogu dobiti i za zamjenu vanjske stolarije. Za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije građani mogu dobiti do 18.000 kuna, koliko mogu dobiti i za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.


Sa 40 posto državnih poticaja sufinancira se energetska obnova kuća u svim ostalim područjima Hrvatske gdje građani ukupno mogu dobiti do 84.000 kuna. Za toplinsku zaštitu vanjske ovojnice kuće mogu dobiti do 30.000 kuna, koliko mogu dobiti i za zamjenu vanjske stolarije. Za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije građani mogu dobiti do 12.000 kuna, koliko mogu dobiti i za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.


Procedura prijave


Građani se za dobivanje poticaja prijavljuju izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će prijave obrađivati prema redoslijedu zaprimanja. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava i maksimalno do konca godine.


Građani će prvo morati uputiti zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora koji se nalazi na internetskim stranicama Fonda (www.fzoeu.hr). Trošak certifikatora u potpunosti će snositi Fond. Na inicijalnom pregledu certifikator će provjeriti zadovoljava li kuća propisane uvjete te će, ako zadovoljava, izraditi prvi energetski pregled i pomoći građaninu u popunjavanju dokumentacije za prijavu.


Na temelju energetskog pregleda, građanin će zatražiti detaljnu ponudu izvođača radova.


Za postavljanje sustava s fotonaponskim pretvaračima je umjesto prvog pregleda i ponude izvođača potrebna izrada Glavnog projekta s troškovnikom, od strane ovlaštenog projektanta.


Nakon toga se Fondu dostavlja zahtjev. Prijavu za sufinanciranje treba poslati na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Radnička 80, 10 000 Zagreb), te joj priložiti Izvješće o energetskom pregledu, ponudu izvođača i ostalu potrebnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva.


Kao potrebna dokumentacija navodi se: prijavni obrazac, uvjerenje o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja, dokaz legalnosti obiteljske kuće, izjave vlasnika ili svih suvlasnika da kuća nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz legalnosti, da su svi suvlasnici suglasni za provođenje projekta te je li kuća nepokretno kulturno dobro jer ako jest, obvezna je suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda, zemljišno-knjižni izvadak ili drugi dokaz vlasništva i izvješće o prvom energetskom pregledu obiteljske kuće i detaljna ponuda dobavljača opreme i izvođača radova ili, isključivo za fotonapon, glavni projekt s troškovnikom opreme, radova i usluga.


Mjera povećanja toplinske zaštite ovojnice može se provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi.


Odgovor Fonda u roku od 45 dana


Ako je zahtjev u skladu s propisanim kriterijima Javnog poziva, njegov podnositelj će u roku od 45 dana od Fonda dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od datuma navedenog u Odluci Fonda.


Nakon provedenih radova, odabrani certifikator će izraditi završni energetski pregled i izdati energetski certifikat kuće. Fondu će poštom uputiti Zahtjev za isplatu sredstava, kojem će priložiti certifikat i svu ostalu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.


U roku od 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu, Fond će isplatiti bespovratna sredstva na račune certifikatora i izvođača radova, odnosno na račun građanina, ako je dostavio dokaz da je podmirio sve opravdane troškove izvedenih radova.


Građani sve uvjete sufinanciranja i potrebne obrasce mogu pronaći na internetskoj stranici Fonda www.fzoeu.hr, a radnim danom od 9 do 15 sati informacije mogu dobiti i na besplatnom info telefonu 0800 200 170. Adresa elektoničke pošte je obiteljske-kuce@fzoeu.hr


Zašto energetska obnova obiteljskih kuća


U Ministarstvu kažu kako većina kuća u Hrvatskoj nema odgovarajuću toplinsku zaštitu ovojnice i vanjsku stolariju te nema energetski učinkovit sustav grijanja. Kuće imaju velike gubitke energije kroz zidove i stolariju, energija se rasipa, a troškovi su visoki. Cjelovitom energetskom obnovom kuće, potrošnju energije građani mogu smanjiti za 30 do 60 posto, a korištenjem obnovljivih izvora energije uštede na troškovima za energiju su još i veće, ističu u Ministarstvu.


Ministar Zmajlović poručio je da su koristi za građane trostruke: veća ugodnost stanovanja, ušteda energije i time manji troškovi za režije. "Dobro je za okoliš jer smanjujemo emisije stakleničkih plinova, a važno je i za poslove u građevinskom sektoru", istaknuo je Zmajlović i dodao kako je iz razgovora s građanima na terenu vidio da postoji veliki interes za obnovu, pa vjeruje da će dosadašnji interes biti konkretno iskazan i kroz prijave za subvencije.Članak preuzet sa: http://www.index.hr/vijesti/clanak/objavljeni-detalji-o-postupku-energetske-obnove-kuca-poticaji-od-80-60-ili-40-posto/816903.aspx
DIJELE MILIJUNE Država za stolariju, sustave grijanja i fasade poklanja i do 60.000 knJosko Ponos / CROPIX


Autor:  HinaObjavljeno: 07.08.2014


Za projekte energetske obnove kuća osigurano je sufinanciranje u iznosu oko 160 milijuna kunaZAGREB - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je izvijestio da je za projekte energetske obnove kuća, koji se provode u 180 županija, gradova i općina osigurao sufinanciranje u iznosu oko 160 milijuna kuna, iako je prvotno za njih bilo planirano 50 milijuna kuna.


BIVŠA POMOĆNICA MINISTRA 'Obnova fasada smišljena je za štedionice, a ne za građane'

I TO JE MOGUĆE U istoj zgradi jedan stan je na rubu zakona, a drugi je savršeno energetski učinkovit

NOVI ZAKON O GRADNJI Prodali ste stan bez energetskog certifikata? Završit ćete na sudu!


Na energetski učinkovit način obnovit će se 6.000 kućanstava u 180 jedinica lokalne samouprave, što je tri puta više nego u svih devet godina postojanja Fonda, izjavio je direktor Fonda Sven Müller.


Vlada, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijeli su Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. u ožujku ove godine, a provodi ga Fond.Temeljem tog programa Fond je u travnju objavio Javne pozive namijenjene lokalnim jedinicama, kako bi što više građana dobilo priliku korištenja bespovratnih sredstava za mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.


Fond je odobrio sredstva za sufinanciranje projekata u 180 jedinica lokalne i regionalne samouprave, čime se u Program obnove obiteljskih kuća uključilo 11 županija, 69 gradova te 100 općina.


Novac za kvalitetniju stolariju, izolaciju i sustave grijanja


U njih 166 sredstva su dostupna za zamjenu stolarije, toplinsku izolaciju i obnovu fasade te povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja. U 97 lokalnih jedinica su bespovratni poticaji namijenjeni sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije u kući – sunčanim kolektorima, fotonaponskim panelima, kotlovima na pelete ili pirolitičkim kotlovima na drva te vjetrogeneratorima i dizalicama topline. Projekti povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima obuhvatit će oko 3.400 kućanstava, dok će kroz ove projekte u obiteljske kuće biti ugrađeno nešto više od 2.600 obnovljivih sustava energije.


"Sufinanciranje ovakvih mjera ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti kućanstava naših građana, smanjenje mjesečnih troškova za energiju i vodu i ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka. Energetski učinkovita gradnja i obnova više nemaju alternativu i gledajući dugoročno ovakve mjere su itekako isplative, pogotovo uz poticaje kakve nudi Fond, a koji se kreću od 40 do 80 posto", zaključio je Müller.


Za obnovu kuća građani će moći dobiti od 50 pa do 82,5 posto bespovratnih sredstava, ovisno o statusu područja gdje žive. Područja posebne države skrbi, prva skupina jedinica lokalne i regionalne samouprave te otoka i zaštićeni dijelovi prirode od Fonda će dobiti 80 posto, dok će lokalna jedinica trebati izdvojiti svega 2,5 posto od ukupne investicije.


Na tim će područjima, primjerice, za jedan solarni sustav vrijednosti do 30.000 kuna, Fond izdvojiti do 24.000 kuna, dok bi općina, grad ili županija trebala izdvojiti 750 kuna. Kućanstvo bi, prema tome, za takav solarni sustav trebalo izdvojiti 5.250 kuna.


Poticaji i do 60.000 kuna


Iznos poticaja ograničen je procijenjenom vrijednosti takvih investicija pa tako za mjere energetske učinkovitosti Fond može odobriti maksimalno 60.000, 45.000 odnosno 30.000 kuna, a za sustav korištenja obnovljivih izvora energije maksimalno do 24.000, 18.000 ili 12.000 kuna, ovisno o području na kojem se kuća nalazi.


Građani se za bespovratna sredstva prijavljuju na javne natječaje koje objavljuju lokalne jedinice: grad, općina ili županija. Prilažu potrebnu dokumentaciju, poput preslike osobnih iskaznica ukućana, vlasničkog lista, uporabne, građevinske dozvole ili neke druge isprave koja dokazuje legalnost kuće te projektantskog troškovnika odnosno ponude proizvođača ili dobavljača radova. Lokalne jedinice po potrebi obavljaju terenski pregled prijavljenih kuća i rangiraju prijave sukladno uvjetima natječaja, a građani kojima sredstva budu odobrena dobit će vaučere koje zatim mogu koristiti kao sredstvo plaćanja izvođaču radova.


Direktor Fonda najavio je kako će s ovakvim programom nastaviti i u idućim godinama, tako da bi svi građani trebali dobiti priliku za korištenje bespovratnih sredstava.Preuzeto sa stranice: http://www.jutarnji.hr/energetska-obnova-kuca--drzava-za-stolariju--sustave-grijanje-i-izolaciju-poklanja-i-do-60-000-kuna/1211628/KREDITI NAJPOVOLJNIJE


detaljnijePreporučite uštedu i zaradite


detaljnije


Priključite se našoj grupi za uštedu na internetu:


www.facebook.comUzmite godišnje i do


2.800,00 kn


www.porezne-olaksice
Auto osiguranje


jeftinije


detaljnijeJeftinije i  i više od 60%


Kupujte Solgar, Twinlab, Doctors Best, Nutrex, Now foods... i mnoštvo drugih vodećih kompanija na polju bio preparata


detaljnije
Zarađujte kupujući


Uštedite i ponudite drugima uštedu i zaradite


detaljnijeSva nejasna pitanja i pitanja o suradnji na:


091 725 4936Forum o štednji


www.forum.jeftinije.biz