Dopunsko zdravstveno osiguranje povoljnije


Korisno svima.  Posebno onima koji imaju zdravstvenih problema.


Zato se na vrijeme osigurajte kako bi imali manje troškove lječenja.


Predstavljamo vam što je trenutno u ponudi na tržištu dopunskog zdravstvenog osiguranja.


Usporedite sva dopuska zdravstvena osiguranja i odaberite za sebe:

Dopunsko zdravstevno osiguranje  " HZZO "


Kartica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja u potpunosti pokriva troškove:


 • 1. participacije od 25 kuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici

 • 2. participacije od 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
 • 3. participacije od 50 kuna za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala
 • 4. participacije od 25 kuna po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
 • 5. participacije od 100 kuna po danu za troškove bolničke zdravstvene zaštite
 • 6. participacije od 1000 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti
 • 7. participacije od 500 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina
 • 8. participacije  od 10 kuna za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda 10. participacije od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptuCijena od 70 kuna mjesečno  za sve građane.


Dopunsko zdravstevno osiguranje  " Croatia  osiguranja "Pokriva troškove svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju bez ograničenja u:


 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • za specijalističke preglede
 • za dijagnostiku
 • za laboratorijske pretrage
 • za fizikalnu terapiju
 • za usluge dentalne medicine
 • za ortopedska i druga pomagala
 • za bolničko liječenje
 • za izdavanje lijeka na recept

Već od 67 kuna mjesečno!


Dopunsko zdravstevno osiguranje  " Generali osiguranja "


Generali isplaćuje 15% godišnje premije, ako nemate šteta po polici. Bez ograničenja na godišnji iznos, pokriva troškove:


 • participacije u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske;
 • lijekova s osnovne (A) liste lijekova;
 • lijekova s dopunske (B) liste lijekova.

Dobro je znati:


 • Mjesečna premija iznosi 70 kn, bez obzira na dob osiguranika, i osigurava Vam maksimalno pokriće.

 • Odobreno 5% popusta na jednokratnu uplatu godišnje premije
 • Ugovor o osiguranju sklapa se na trajanje jedne godine.
 • Osigurati se mogu osobe od 18 do 65 godina starosti, koje imaju status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.


Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu odabrati samo osobe koje imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju kod HZZO-a, a svatko ima pravo odabrati osiguravajuće društvo s kojim će potpisati ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Cijena iznosi od 65 do 70 kuna, ovisno o kojoj osiguravajućoj kući je riječ.
Priključite se našoj grupi za uštedu: www.facebook.com


Podijelimo svoja iskustva i uštedimo svi!!!!!

KREDITI NAJPOVOLJNIJE


detaljnijePreporučite uštedu i zaradite


detaljnije


Priključite se našoj grupi za uštedu na internetu:


www.facebook.comUzmite godišnje i do


2.800,00 kn


www.porezne-olaksice
Auto osiguranje


jeftinije


detaljnijeJeftinije i  i više od 60%


Kupujte Solgar, Twinlab, Doctors Best, Nutrex, Now foods... i mnoštvo drugih vodećih kompanija na polju bio preparata


detaljnije
Zarađujte kupujući


Uštedite i ponudite drugima uštedu i zaradite


detaljnijeSva nejasna pitanja i pitanja o suradnji na:


091 725 4936Forum o štednji


www.forum.jeftinije.biz